preloadimage

BİLGİ GÜVENLİĞİ 

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) ile ilgili standartları kapsayan tüm ürün (çimento, beton, agrega, öğütülmüş yüksek fırın cürufu, kireç, harç ve kâğıt), hizmet ve faaliyetlerimizde;

  • Bilginin gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliğinin korunması için bilgi varlıklarını sınıflandırmak, riskleri değerlendirmek ve işlemekte,
  • Teknolojik gelişmeleri ve güncel tehditleri takip ederek, siber güvenlik dayanıklığını ve iş sürekliliğini sağlamakta,
  • Bilgi Güvenliği ihlallerini yönetmek ve tekrarlarının önlenmesini sağlamak,
  • Faaliyetlerimiz ile ilgili yasal mevzuatlara, sözleşmelere ve çerçevesinde yer alan gerekliliklere uymakta,
  • BGYS’ye uyum için gerekli kaynakları sağlamak, periyodik eğitimlerle bilgi güvenliği farkındalığını kuruluş çapında artırmak ve katılımı teşvik etmekte,
  • BGYS faaliyetlerinin yürütülmesi için görevler ayrılığı ilkelerine uygun olarak BGYS takımını kurmak, rol ve sorumluluklarını belirlemekte,
  • İç ve dış denetimlerle, BGYS etkinliğinin kontrolünü ve sürekliliğini sağlamak, çıktıları raporlamakta,
  • BGYS yapısında sürekli gelişme ve iyileştirme sağlamak üzere, sistemin performansını ölçüp izleyerek düzenli aralıklarla gözden geçirmekteyiz.

BİLGİ SİSTEM BELGELERİ

TS EN ISO/IEC 27001:2022
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
Bilgi Güvenliği Politikası
Bilgi Güvenliği Politikası


İnsan Kaynakları

OYAK Çimento'da insan kaynakları yönetimi anlayışı, faaliyette bulunduğumuz farklı sektörlerin özel ihtiyaçlarına uygun ve hızlı cevap vermenin yanı sıra stratejik hedefleri ve performansı destekleyecek yaklaşım ve uygulamaların benimsenmesini içerir.