preloadimage

HAZIR BETON 

OYAK Çimento’nun TS EN 206 - 1 standardına uygun ürettiği hazır betonların bilgisine bu sayfadan ulaşabilirsiniz. Hazır Beton tesislerimizde TS EN 206-1 standardına uygun olarak istenilen sınıf ve kıvamda her cins beton üretilmektedir.
Aquabet, ıslak ve nemli alanlarda kullanılmak üzere dizayn edilmiş, su geçirimsizliği arttırılmış özel bir betondur.
Durabet, şiddetli çevresel etkilere ve donma/çözülme etkisine dayanıklı, geçirimsiz, çatlak riski düşük, ısı gelişim kontrolü sağlanmış, çok uzun süre bakım gerektirmeyecek kalıcılığa sahip özel bir betondur.
Fibrabet, betonda erken yaştaki büzülme çatlaklarına karşı Polipropilen Lifler ile güçlendirilmiş beton ürünüdür.
Skybet, çok katlı ofis ve konut yapılarında, düşeyde ve yatayda çok uzun mesafelere kolaca transfer edilebilen C 50 - *C100 basınç dayanım sınırlarında üretilebilen özel bir üründür.
Smartbet, ,daha iyi yüzey, minimum segregasyon, kolay yerleştirme ve işlenebilirlik, üstün yerleştirme kalitesi ile tasarımda daha fazla serbestlik elde edilmesine imkan veren, kendiliğinden yerleşen özel bir üründür.
Repabet, fabrika zemin betonlarının, yoğun trafiğe maruz yol, apron ve pist betonlarının tamirinde kullanılan, tamir ve servise açılma süresini kısaltan bir üründür.
Whitebet, minimum 82 Beyazlık derecesine sahip özel beyaz çimento ve açık renkte hammaddeler kullanılarak üretilen WHITEBET, estek ve dekoratif özellikleri açısından olduğu kadar, dayanım ve durabilite özelliklerindeki üstün performansı ile de güvenle kullanılan özel bir üründür.
İzobet, ısı ve ses iletkenlik katsayısı düşük, birçok farklı uygulamaya sahip, birim hacim ağırlığı kullanılacak yere ve ihyaca göre 800 < .. < 2000 kg/ m3 aralığında seçilebilen hafif betondur.
Porozbet, geleneksel betondan farklı olarak birbirine bağlı boşluklar içeren özel karışımlı bir beton olup “geçirimli beton “veya “poroz beton” olarak da adlandırılmaktadır.

İnsan Kaynakları

OYAK Çimento'da insan kaynakları yönetimi anlayışı, faaliyette bulunduğumuz farklı sektörlerin özel ihtiyaçlarına uygun ve hızlı cevap vermenin yanı sıra stratejik hedefleri ve performansı destekleyecek yaklaşım ve uygulamaların benimsenmesini içerir.