preloadimage

İŞE ALIM VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ 

OYAK Çimento, yeni mezun ve deneyimli adayların yetkinlik ve teknik bazda işe uygunluğunun değerlendirilmesinde pozisyonun gerekliliklerine bağlı olarak farklı değerlendirme araçları uygulanmaktadır.

Kişilerin bilgi, beceri ve yetkinliklerini anlamak ve niteliklerine uygun doğru işe yerleştirilmelerini sağlamak üzere uygulanan değerlendirme araçları şunlardır:

  • Kişilik Envanteri
  • Değerlendirme Merkezi Uygulaması
  • Genel Yetenek Testi
  • İngilizce Seviye Tespit Sınavı
  • Yetkinlik Bazlı Mülakatlar


Şirkete yeni katılan çalışanların hızla OYAK Çimento'ya entegre olmalarını sağlamak için İşe Uyum Programı (Oryantasyon Programı) düzenlenir.

Bu program dahilinde;

  • Grubun tanıtımı, vizyon, misyon, değerleri ve hedefleri,
  • Şirket tanıtımı, vizyon, strateji ve hedefleri,
  • Fonksiyon ve pozisyona yönelik tanıtım ve bilgilendirmeler,
  • Oryantasyon eğitimlerinin ataması yapılır.
İnsan Kaynakları

OYAK Çimento'da insan kaynakları yönetimi anlayışı, faaliyette bulunduğumuz farklı sektörlerin özel ihtiyaçlarına uygun ve hızlı cevap vermenin yanı sıra stratejik hedefleri ve performansı destekleyecek yaklaşım ve uygulamaların benimsenmesini içerir.