20.09.2021 - İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

15.09.2021 - İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

01.09.2021 - Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

17.08.2021 - Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

17.08.2021 - Faaliyet Raporu (Konsolide)

17.08.2021 - Finansal Rapor

11.08.2021 - Kredi Derecelendirmesi

05.08.2021 - Şirket Genel Bilgi Formu

05.07.2021 - Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

18.06.2021 - Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

10.06.2021 - Şirket Genel Bilgi Formu

10.06.2021 - Şirket Genel Bilgi Formu

10.06.2021 - Şirket Genel Bilgi Formu

10.06.2021 - Özel Durum Açıklaması (Genel)

10.06.2021 - Özel Durum Açıklaması (Genel)

28.05.2021 - 2020 Entegre Raporu

21.05.2021 - Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

21.05.2021 - Faaliyet Raporu (Konsolide)

21.05.2021 - Finansal Rapor

16.04.2021 - Şirket Genel Bilgi Formu

16.04.2021 - Esas Sözleşme

06.04.2021 - Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

06.04.2021 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

06.04.2021 - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

05.04.2021 - Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

31.03.2021 - Şirket Genel Bilgi Formu

31.03.2021 - Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

31.03.2021 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

31.03.2021 - Yönetim Kurulu Komiteleri

31.03.2021 - Özel Durum Açıklaması (Genel)

31.03.2021 - Özel Durum Açıklaması (Genel)

31.03.2021 - Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

31.03.2021 - Olağan Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

30.03.2021 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

19.03.2021 - Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

05.03.2021 - Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

05.03.2021 - Özel Durum Açıklaması (Genel)

05.03.2021 - Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

05.03.2021 - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

05.03.2021 - İlişkili Taraf İşlemleri

05.03.2021 - Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

05.03.2021 - Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

05.03.2021 - Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

05.03.2021 - Kurumsal Yönetim Uyum Formu

17.02.2021 - Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

20.01.2021 - Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

12.01.2021 - Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

11.01.2021 - Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

11.01.2021 - Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri

05.01.2021 - Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

04.01.2021 - Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

31.12.2020 - Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

24.12.2020 - Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

11.11.2020 - Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

10.11.2020 - Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

09.11.2020 - Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

09.11.2020 - Faaliyet Raporu (Konsolide)

09.11.2020 - Finansal Rapor - 30.09.2020

13.10.2020 - Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

05.10.2020 - Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

18.09.2020 - Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

19.08.2020 - Faaliyet Raporu (Konsolide)

19.08.2020 - Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

19.08.2020 - Finansal Rapor - 2020/2

18.08.2020 - Özel Durum Açıklaması - Genel Müdür Ataması

17.08.2020 - Şirket Genel Bilgi Formu

17.08.2020 - Özel Durum Açıklaması

17.08.2020 - Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi