Türkiye çimento endüstrisinin kapasite ve pazar lideri olarak faaliyetlerini 6 fabrikada, satışlarını 7 coğrafi bölgede sürdüren OYAK Çimento, verimlilik, yaratıcılık ve kâr odaklılık ilkeleriyle çimento kullanım alanlarını geliştiren, ülke pazarında etkin rol oynayan lider bir topluluktur.

Aralık 2015 itibarıyla Pazar payı %15,3 olan OYAK Çimento 6 şirketinin toplam 11,3 milyon ton klinker üretimiyle Türkiye klinker üretim kapasitesinin %15'ini ve toplam 21,6 milyon ton çimento üretimiyle Türkiye çimento üretim kapasitesinin %16'sını temsil etmektedir.

Ana hissedarımız OYAK'ın vizyon, misyon ve değerleri doğrultusunda;

Vizyonumuz

Çimento kullanım alanlarını geliştiren, dünya pazarlarında etkin rol oynayan saygın, lider ve güvenilir bir şirket olmak.

Misyonumuz

Topluma ve çevreye saygılı, verimli, etkin ve yüksek sorumluluk bilinci içerisinde çalışarak sürdürülebilir karlılığı sağlamak.

Değerlerimiz

Yaratıcılık / Şeffaflık / Dürüstlük / İnsana ve Çevreye Saygı / Müşteri ve Çalışanların Mutluluğu / Mükemmeliyet / Rekabetçilik / Güvenilirlik / OYAK Kültürü

Kariyer Fırsatları Kariyer fırsatlarını görmek için lütfen tıklayın.
X
OYAK, çimentodaki ilk yatırımı olan Çukurova Çimento'nun sermaye artırımına iştirak ederek %52 hisse payına sahip oldu. Şirketin adı 1986'da Adana Çimento olarak değişti.
Bolu Çimento'ya ortak oldu, Ünye ve Mardin Çimento'nun kurucu ortakları arasında yer aldı.
OYAK ve Sabancı grupları, özelleştirme sürecinde 22,5 milyon dolar bedelle Niğde Çimento’yu, 61,5 milyon dolar bedelle İskenderun Çimento’yu satın aldı.
Elazığ Çimento, 27,9 milyon dolar karşılığında OYAK’a dahil oldu.
OYAK, Adana Çimento tarafından 1998'de %50 hissesi satın alınan Adana Kağıt Torba'nın kalan %50 hissesini satın aldı; şirketin adı OYKA Kağıt Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak değişti.
OYAK ve Sabancı ortak şirketleri olan OYSA Niğde ve OYSA İskenderun, Niğde çatısı altında birleştirilerek OYSA Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. adını aldı.
OYKA, özelleştirme kapsamındaki SEKA Çaycuma Kağıt Fabrikası’nı 15,1 milyon dolar bedelle satın aldı. 2003 yılında gerçekleşen bu alımla OYKA, Türkiye'nin tek entegre kraft kağıt ve torba üreticisi oldu.
OYAK'ın nakdi, Adana, Bolu ve Ünye Çimento'nun ayni sermaye tesis etmesiyle OYAK Beton kuruldu.
Elazığ Çimento, 110 milyon dolar net bedel ve 128 milyon dolar şirket değeri üzerinden Çimentaş Grubu'na satıldı.
Rekabet Kurumu'nun kararı doğrultusunda OYSA Çimento, Sabancı Grubu'na, OYSA İskenderun Öğütme Tesisi ise Adana Çimento'ya satıldı.
Lafarge Marmara Grubu'na ait 1 entegre çimento fabrikası, 9 hazır beton tesisi ve 3 agrega ocağı 130,3 milyon euro net bedelle satın alındı. Kapanış işlemleri 30 Aralık 2009’da tamamlandı.
Eren Holding ve CRH’ye ait Denizli Çimento ve %100 iştiraki Modern Beton’un kapanış işlemleri 10 Kasım 2014’te tamamlandı.
Adana Çimento, Mardin Çimento, Bolu Çimento, Denizli Çimento, Ünye Çimento, Aslan Çimento, OYAK Beton, Modern Beton ve OYKA Kağıt Ambalaj şirketlerinin OYAK’a hisse devir işlemleri tamamlandı ve OYAK Çimento A.Ş. 3 Aralık 2015’te kuruldu.