OYAK Çimento’nun TS EN 206 - 1 standardına uygun ürettiği hazır betonların bilgisine bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

Yeni Ürünler

Ürün Adı Tipi Birleşimi
DURABET® Yüksek durabiliteye sahip betonlar Yüksek durabilite gerektiren, (donma-çözülme, aşınma, sülfata dayanım vb.) yerler için tasarlanmış beton.
DURABET®PLUS Yüksek performansa sahip en az 100 yıl bakım gerektirmeyen kalıcı bir betondur. Şiddetli çevresel etkilere karşı uzun dayanıklılık istenen yapılarda, Su altı ve yer altı suları ile temas eden yapılarda, Bina, Viyadük, Beton Yol, Tünel, Tüp Tünel, Köprü vb sanat yapılarında, Temel ve altyapı inşaatlarında, Deniz suyu etkilerine maruz kalan yapılarda.
DURABET® A-PLUS Yüksek performansa sahip en az 100 yıl bakım gerektirmeyen kalıcı bir betondur. Şiddetli çevresel etkilere karşı uzun dayanıklılık istenen yapılarda, Su altı ve yer altı suları ile temas eden yapılarda, Bina, Viyadük, Beton Yol, Tünel, Tüp Tünel, Köprü vb sanat yapılarında, Temel ve altyapı inşaatlarında, Deniz suyu etkilerine maruz kalan yapılarda.
DURABET®SELF Çok yüksek durabilite performansına sahip, en az 100 yıl bakım gerektirmeyen kalıcı, kendiliğinden yerleşen Beton'dur. Şiddetli çevresel etkilere karşı uzun süre dayanıklılık istenen yapılarda...
SKYBET® Yüksek (gökdelen vb) / uzun (döşeme vb) mesafelere pompalanabilir, yüksek dayanımlı (C50 ve üstü) beton Çok katlı ofis ve konut yapılarında kullanmak üzere tasarlanmıştır.
SMARTBET Kendiliğinden yerleşen beton İşçilik maliyetinin düşük, yoğun donatılı, dar kesitli, inşaat hızının yüksek olması gereken yerlerde kullanım için.
ELASTIC BETON® Kendiliğinden yerleşen beton İşçilik maliyetinin düşük, yoğun donatılı, dar kesitli, inşaat hızının yüksek olması gereken yerlerde kullanım için.
FIBRABET® Lifli beton Donatısız tünel kaplamaları için tasarlanmış, karbon lif takviyeli beton.
WHITEBET® Beyaz renkli beton Dekoratif taşıyıcı beyaz beton.
FIBROSHOT® Lifli püskürtme beton Hızlı, pratik lif takviyeli püskürtme betonu.
REPABET® Mikro lifli tamir betonu Hızlı mukavemet kazanan tamir betonu. Yol apron ve endüstriyel döşemelerin tamirinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Hazır Beton tesislerimizde TS EN 206-1 standardına uygun olarak istenilen sınıf ve kıvamda her cins beton üretilmektedir.

Beton Kategorileri Sınıfı Kıvamı
Grobetonlar Gro 150
Gro 200
Gro 250
S1-4
S1-4
S1-4
Standart Betonlar C16/20
C20/25
C25/30
C30/37
C35/45
C40/50
C45/55
C50/60
S1-4
S1-4
S1-4
S1-4
S1-4
S1-4
S1-4
S1-4
Yüksek Mukavemetli Betonlar C55/67
C60/75
C70/85
C80/95
C90/105
C100/115
S1-4
S1-4
S1-4
S1-4
S1-4
S1-4
Hafif Betonlar LC14
LC16
LC18
LC20
LC25
S1-4
S1-4
S1-4
S1-4
S1-4
Ağır Betonlar HC25
HC30
S1-4
S1-4
Şap Betonları Şap 200
Şap 250
Şap 300
Şap 350
Şap 400
Şap 450
Şap 500
S1-4
S1-4
S1-4
S1-4
S1-4
S1-4
S1-4
Shotcrete Betonları Sht 300
Sht 350
Sht 400
Sht 450
Sht 500
S1-4
S1-4
S1-4
S1-4
S1-4
Sıvalar Hz. Yaş Sıva S1-4
Beton Nedir ? Beton nedir ve Beton nasıl üretilir öğrenmek için tıklayın.